วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

คลินิคเกษตร/หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงปฏิบัติงาน การผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวในงานคลินิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามราชกุมาร ที่บ้านร่องขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ หมอสุรพลกำลังตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนการทำงานให้พร้อมเรียบร้อยเพราะพื้นที่เป็นดอยทุรกันดารไปมาลำบาก ถ้าหากลืมจะทำงานได้ ไม่เต็มที่ ก่อนแยกกันลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ
ภาพหมู่ คณะทำงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และผูร่วมสนับสนุน ที่หน้าศาลาทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี บนดอยโครงการปลูกชาน้ำมัน

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การบริการสุขภาพสัตว์


นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอออกบริการสุขภาพกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
หลังปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ติดตามผลการเลี้ยงให้คำแนะนำและมอบยาถ่ายพยาธิเพื่อให้เกษตรกร ได้มีสุกรที่สมบูรณ์ ขายได้ราคาดี เพิ่มรายได้ ต่อไป